Quy định về tiền lương và thời gian báo trước khi bị cho thôi việc

281 Lượt xem

Quy định về tiền lương

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Theo nghị định 141/2017/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2017 như sau:

quy định về tiền lương và thời gian báo trước khi bị cho thôi việc

  • Vùng 1: 3.980.000 đồng/tháng.
  • Vùng 2: 3.530.000 đồng/tháng.
  • Vùng 3: 3.090.000 đồng/tháng.
  • Vùng 4: 2.760.000 đồng/tháng.

Mức lương của nhân viên được 2 bên thỏa thuận (người lao động và người sử dụng lao động) ghi rõ trong bản hợp lao động. Thông thường đối với doanh nghiệp tư nhân sẽ phân cấp thành 2 loại hợp động đó là hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức.

Mức lương của hợp đồng thử việc đúng với quy định của pháp luật là: Nhân viên được hưởng ít nhất là 85% mức lương so với mức lương chính thức.

Tùy thuộc vào tính chất công việc mà thời gian thử việc của mỗi ứng viên khác nhau, tuy nhiên dù làm trong lĩnh vực nào, thời gian thử việc cũng không được quá 60 ngày.

quy định về tiền lương và thời gian báo trước khi bị cho thôi việc

  • Không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật hay nhân viên nghiệp vụ;
  • Không quá 6 ngày đối với các công việc không đòi hỏi chuyên môn;

2. Quy định về tiền lương

Mỗi công ty đều có cách thức trả lương cho nhân viên khác nhau, nhưng thông thường công ty sẽ trả lương cho nhân viên vào đầu tháng, có thể bộ phận kế toán sẽ gửi trực tiếp qua tài khoản ngân hàng cho bạn, và cũng có thể bạn gặp bộ phận kế toán để thanh toán tiền mặt.

Ngoài tiền lương chính thức nhân viên sẽ nhận được tiền thưởng kèm theo, tuy nhiên không phải công ty nào cũng có quyền lợi này.

Thời gian báo trước khi bị cho thôi việc

Theo quy định của pháp luật thì thời gian báo trước khi bị cho đuổi việc có thể thông báo bằng miệng hoặc thông qua bằng văn bản,.

Thời gian báo trước khi bị cho thôi việc tối đa là 1 tháng, trong thời gian này nhân viên sẽ có nhiệm vụ hoàn thành và bàn giao lại công việc cho nhà quản lý…

Đối với những công việc không đòi hỏi tính chất chuyên môn cao thì việc báo trước thời gian sa thải sẽ giúp ứng viên có thời gian chuẩn bị để tìm một công việc mới phù hợp hơn.

Hi vọng, với những chia sẻ về quy định về tiền lương và thời gian báo trước khi bị cho thôi việc sẽ giúp nhà tuyển dụng đưa ra được những quyết định đuổi việc, sa thải nhân viên đúng nhất.